Quy định rõ tiêu chuẩn “dẫn đầu” trong phong trào thi đua ở cơ sở

Sáng 18/01, cho ý kiến về dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi), các ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị làm rõ tiêu chí của các danh hiệu xã, phường, thị trấn tiêu biểu vừa bảo đảm thống nhất trong cả nước vừa phù hợp với thực tiễn địa phương.

Thảo luận về dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi), đa số thành viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho rằng việc bổ sung danh hiệu “Xã tiêu biểu”, “Phường, thị trấn tiêu biểu”, Gia đình tiêu biểu" nhằm đưa phong trào thi đua hướng về cơ sở, người lao động trực tiếp. Tuy nhiên, quy định cần làm rõ tiêu chuẩn “dẫn đầu” trong phạm vi cấp huyện để phù hợp, đảm bảo tính đồng bộ giữa các điều trong dự án Luật.

Một số đại biểu đề nghị đánh giá kỹ hơn về tiêu chuẩn của các danh hiệu, đặc biệt là tiêu chuẩn “đạt chuẩn nông thôn mới”. Ngoài ra cần quy định tiêu chuẩn chung áp dụng trên phạm vi toàn quốc, đồng thời quy định tiêu chuẩn cụ thể đối với các xã miền núi khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng bãi ngang phù hợp với điều kiện đặc thù của địa phương.

Ông NGUYỄN PHÚ CƯỜNG - Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội: “Tôi kiến nghị đưa ra tiêu chuẩn chung cho cả nước như xã nông thôn mới thì phải đạt 19 tiêu chí, thêm tiêu chí nữa thì nông thôn mới nâng cao, thêm tiêu chí nữa sẽ là nông thôn mới kiểu mẫu…Quy định thống nhất trong cả nước. Nếu để quy định tiêu biểu như dự thảo thì mỗi tỉnh thực hiện khác nhau.”

Phó Chủ tịch Quốc hội TRẦN QUANG PHƯƠNG: “Chúng ta có nhiều danh hiệu như Gia đình văn hóa, Thôn, Xã văn hóa… Vấn đề là giải quyết như thế nào giữa xã phường tiêu biểu với 3 Chương trình mục tiêu quốc gia, xác định chung hay riêng các tiêu chí, các tiêu chí cụ thể cho các danh hiệu như thế nào."

Cho ý kiến về vấn đề này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị quy định rõ tiêu chuẩn “dẫn đầu” trong phạm vi cấp huyện để phù hợp với khoản 2 Điều 79 của dự thảo Luật.

Chủ tịch Quốc hội VƯƠNG ĐÌNH HUỆ: “Dẫn đầu phong chào thi đua nguyên tắc là gì phải tổ chức tốt các phòng chào thi đua thì mới được xét khen thưởng. Nhưng đây chỉ nói chấp hành tốt, thực hiện tốt, đời sống kinh tế ổn định phát triển… nhưng anh có tổ chức phòng chào thi đua hay không. Anh dẫn đầu nhưng đây là kết quả tự phát hay là do anh có những tổ chức phát động thi đua. Trong các điều khoản cần phải bổ sung nội dung này.”

Giải trình về vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà khẳng định Bộ sẽ tiếp thu ý kiến của các thành viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, cụ thể hóa về tiêu chuẩn để phù hợp hơn, đặc biệt thể hiện sự quan tâm đối với các xã khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo cho phù hợp hơn với tiêu chuẩn và thực tiễn.

Bà PHẠM THỊ THANH TRÀ - Bộ trưởng Bộ Nội vụ: “Như ý kiến của Chủ tịch Quốc hội chúng tôi thấy cần thiết bổ sung quy định dẫn đầu các phong trào ở đây là phong trào thi đua yêu nước ở cấp huyện. Bởi chúng ta đang chọn xã, phường, thị trấn tiêu biểu nhất ở cấp huyện đó thì đương nhiên là phải dẫn đầu phong trào thi đua cấp huyện. Chúng ta sẽ nói “phong trào thi đua yêu nước cấp huyện” thì sẽ bao phủ hơn. Chúng tôi sẽ thiết kế lại cho rõ hơn.”

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà mong muốn Uỷ ban Thường vụ đồng ý để Ban soạn thảo phân cấp cho Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy định tiêu chuẩn cụ thể đối với danh hiệu này để đảm bảo cho tính đồng đều khi thực hiện.

Thực hiện : Diệu Huyền Như Thảo Quang Sỹ Vũ Hiếu