Quy định trách nhiệm của địa phương hỗ trợ ngân sách cho cảnh sát cơ động

Sáng 15/02, sau phát biểu khai mạc phiên họp thứ 8, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Cảnh sát cơ động. Uỷ Ban thường vụ Quốc hội đánh giá cao cơ quan chủ trì thẩm tra đã phối hợp chặt chẽ với Ban soạn thảo làm việc trách nhiệm, cầu thị.

Thảo luận về dự thảo tiếp thu, chỉnh lý Luật, một số ý kiến bày tỏ băn khoăn khi quy định “Trách nhiệm của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hỗ trợ kinh phí, cơ sở vật chất cho hoạt động của Cảnh sát cơ động phù hợp với khả năng của địa phương và theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước”.

Bà LÊ THỊ NGA - Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội: “Luật ngân sách nhà nước không có quy định về hỗ trợ kinh phí. Tại sao lại không quy định ngân sách nhà nước đảm bảo cho hoạt động của cảnh sách cơ động mà giao cho chính quyền địa phương?”

Ông HOÀNG THANH TÙNG - Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội:Tôi rất băn khoăn khi pháp luật về ngân sách nhà nước quy định ngân sách cấp nào chỉ chi cho ngân sách cấp đó. Vậy ngân sách địa phương có được chi cho Cảnh sát cơ động là cơ quan được chi ngân sách từ Trung ương hay không? Cảnh sát cơ động là cơ quan quan trọng như vậy thì ngân sách nhà nước phải đảm bảo chứ không nên đặt vấn đề hỗ trợ kinh phí.”

Dựa trên kinh nghiệm công tác ở địa phương và quy định của pháp luật, nhiều thành viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội cho rằng, quy định Trách nhiệm của địa phương hỗ trợ kinh phí cho Cảnh sát cơ động là cần thiết vì Cảnh sát cơ động thực hiện các nhiệm vụ cấp bách góp phần bảo đảm trật tự, an toàn xã hội tại địa phương. Hơn nữa, quy định như vậy cũng không trái với Luật Ngân sách nhà nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội NGUYỄN ĐỨC HẢI: “Điều 8, Điều 9 Luật Ngân sách nhà nước quy định về nguyên tắc phân cấp quản lý nguồn thu, nhiệm vụ chi và quan hệ giữa các cấp ngân sách thì ngân sách cấp dưới có thể chi hỗ trợ ngân sách cấp trên trong trường hợp cần thiết thực hiện nhiệm vụ thiên tai, dịch bệnh và các nhiệm vụ khác. Thực tế các địa phương đã có hỗ trợ lực lượng công an, quân đội và cái này phải ghi vào dự toán ngân sách hàng năm của địa phương. Đặc biệt là chi cho phòng cháy chữa cháy, hay phòng chống dịch thì ở địa phương có quyền, nhất là các nhiệm vụ kịp thời, đột xuất, do vậy về thẩm quyền có thể ghi vào được.”

Ông VŨ HỒNG THANH Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội: “Tôi đồng quan điểm Luật có có chế để địa phương hỗ trợ các lực lượng Cảnh sát cơ động, vì đó cũng là nhiệm vụ chính trị của các địa phương, nếu không đưa vào thì địa phương cũng khó thực hiện. Tuy nhiên, nếu thấy còn vướng mắc thì có thể giao cho Chính phủ quy định chi tiết.”

Ông NGUYỄN ĐẮC VINH - Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội: “Tôi đồng tình cần hỗ trợ kinh phí Cảnh sát cơ động, khi xảy ra bất ngờ, đột xuất thì hỗ trợ rất quan trọng, ngân sách Trung ương rất khó, trong khi trách nhiệm trước tiên là của địa phương.”

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, Luật ngân sách nhà nước nghiêm cấm ngân sách cấp này chi cho cho cấp kia nhưng lại cho phép các cấp được hỗ trợ ngân sách cho các đơn vị Trung ương trên địa bàn khi có tham gia đóng góp vào phát triển kinh tế xã hội, tổ chức nhân sự, đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống thiên tai, dịch bệnh.

Chủ tịch Quốc hội VƯƠNG ĐÌNH HUỆ:Ví dụ như bộ đội người ta huy động cả Tiểu đoàn dầm mưa dãi nắng, người ta gặt lúa cho dân trong lúc chạy lũ lượt. Bộ đội là đội quân công tác giúp dân thì phải châu vào làm, thì một phần kinh phí của Bộ Quốc phòng thôi, chứ cái này trong dự toán kinh phí Bộ Quốc phòng có chi này đâu. Cho nên là địa phương người ta phải có trách nhiệm cái này, thì cái đấy các đồng chí không phải lo, không có gì trái với Luật Ngân sách cả, mà không chỉ ngành Công an đâu mà nhiều ngành khác nữa.”

Đại tướng TÔ LÂM - Bộ trưởng Bộ Công an:Về ngân sách thì cái này rất đúng thực tiễn rồi, nhất là các đồng chí từng là lãnh đạo các địa phương, chúng tôi rất xúc động khi đã chia sẻ với lực lượng Công an, chia sẻ với lực lượng Cảnh sát cơ động khi thực hiện nhiệm vụ được giao, bởi khi dân cần dân khó có Công an, thì khi khó phải xuất hiện, phải làm những việc đó thì sự giúp đỡ của Nhân dân, thậm chí là tự nguyện mà mình không chấp nhận chuyện đó thì rất khó nên tôi nghĩ cơ chế chính sách cũng không bó cái chuyện này.”

Thực hiện : Khắc Phục Hoàng Hương Như Thảo Quang Anh Anh Đức