Quy định về thu hồi đất chưa đủ rõ ràng

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 5, sáng nay, dưới sự chủ trì của Chủ tịch quốc hội Vương Đình Huệ và sự điều hành của Phó chủ tịch quốc hội Nguyễn Đức Hải, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); kết quả lấy ý kiến nhân dân về dự án Luật.

Sau đó, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật Đất đai (sửa đổi), và các đại biểu thảo luận tại tổ về dự án Luật này.

Đã có trên 12 triệu lượt ý kiến góp ý đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) tập trung vào các vấn đề như bồi thường, hỗ trợ, tái định cư với trên 1,23 triệu lượt ý kiến; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất với trên 1 triệu lượt ý kiến; tài chính đất đai, giá đất với trên 1,03 triệu lượt ý kiến…Về thu hồi, trưng dụng đất, tiếp thu các ý kiến góp ý, dự thảo Luật đã sửa đổi toàn bộ nội dung của Điều 79 theo hướng Nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng. Quy định cụ thể các trường hợp thu hồi đất. Dự thảo Luật cũng đã làm rõ nguyên tắc định giá đất, giá đất thị trường, căn cứ định giá đất, thông tin đầu vào để xác định giá đất, các phương pháp định giá đất…

Mặc dù so với dự thảo luật trước đó, điều 79 quy định về thu hồi đất tại dự thảo lần này đã có sự thay đổi lớn. Cụ thể đã mở rộng, liệt kê 31 trường hợp thu hồi đất theo 3 nhóm: thu hồi đất để xây dựng công trình công cộng; thu hồi đất để xây dựng trụ sở cơ quan nhà nước, công trình sự nghiệp; thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng khác. Tuy nhiên, trình bày báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh cho biết, quy định tại điểm e, g khoản 3 điều 79 lại dẫn chiếu sang các trường hợp đấu giá tạo quỹ đất và đấu thầu là chưa rõ nội hàm, mâu thuẫn về cách tiếp cận so với các trường hợp khác. Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế nhấn mạnh, cần rà soát lại vì quy định này còn rất chung chung, chưa đủ rõ ràng các trường hợp thực hiện "dự án nhà ở thương mại" mà Nhà nước thu hồi đất, khó xác định có thuộc phạm vi phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng hay không. Ủy ban Kinh tế đề nghị tiếp tục rà soát các quy định tại các điểm, khoản khác của điều 79, bảo đảm đầy đủ, rõ ràng. Ngoài ra, Ủy ban Kinh tế cơ bản nhất trí việc xây dựng bảng giá đất hằng năm. Tuy nhiên, cơ quan thẩm tra cũng cho rằng, việc xây dựng bảng giá đất lần đầu theo quy định của Luật này cần cân nhắc khả năng thực tế của từng địa phương.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!