Quy định về xã hội hóa ngành y chung chung, dễ mất bác sỹ giỏi

Sáng 13/6, Quốc hội cho ý kiến vào dự án Luật khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi). Nhiều đại biểu khẳng định vấn đề về xã hội hóa rất quan trọng với ngành Y tế. Tuy nhiên, thời gian qua đã xảy ra nhiều sai phạm trong công tác này, nhiều bác sỹ đã rơi vào vòng lao lý.

Đại biểu Nguyễn Thị Thủy cho rằng dự án Luật chưa tiếp thu đầy đủ ý kiến Kết luận ngày 25/4/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Theo đó, phải nghiên cứu để quy định cụ thể vấn đề xã hội hóa trong lĩnh vực khám, chữa bệnh ngay vào trong dự án Luật này. Đại biểu, khẳng định với những quy định thật cụ thể, đầy đủ, rõ ràng về xã hội hóa; liên doanh, liên kết sẽ giúp cho các bệnh viện có hệ thống trang thiết bị hiện đại và sẽ mang lại lợi ích cho bệnh nhân và mang lại lợi ích cho nền y tế nước nhà.

Bà NGUYỄN THỊ THUỶ, Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Kạn: “Một là, kiến nghị quy định cụ thể vào trong dự án Luật này những nguyên tắc, yêu cầu đặc thù của xã hội hóa trong lĩnh vực y tế. Thứ hai, kiến nghị bổ sung các cơ chế kiểm soát để nhằm chống sự biến tướng, chống lợi ích nhóm. Thứ ba, cần bổ sung các cơ chế khuyến khích để triển khai xã hội hóa, liên doanh, liên kết ở những địa phương, những vùng còn có điều kiện kinh tế- xã hội khó khăn.”

Cùng quan điểm, đại biểu Trần Khánh Thu cho rằng Điều 90 dự thảo Luật quy định về xã hội hóa còn chung chung, chưa bảo đảm sự bình đẳng giữa cơ sở ngoài công lập và công lập, chưa cụ thể chính sách khuyến khích sự tham gia của khu vực ngoài công lập, chưa có phân tách vùng thuận lợi vùng khó khăn để khuyến khích đầu tư vào vùng khó khăn.

Bà TRẦN KHÁNH THU, Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình: Đề nghị ra soát lại quy đinh này nhằm bảo đảm đồng bộ, minh bạch. Mặt khác, đại biểu cũng lưu ý đến chính sách tự chủ trong lĩnh vực y tế nhưng các cơ sở y tế chưa được tự quyết định giá dịch vụ, định mức kinh tế kỹ thuật ban hành từ năm 2012 không còn phù hợp trong bối cảnh hiện nay.”

Ông NGUYỄN CÔNG LONG, Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai: “Cần phải quy định cụ thể khi tiến hành xã hội hoá tránh mất bác sỹ giỏi..thời gian quan bác sỹ giỏi nhưng chuyển sang quản lý đều có những sai phạm."

Một số đại biểu cho rằng, để thực hiện được mục tiêu cao đẹp lấy người bệnh là trung tâm, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.. trước hết, luật Khám bệnh, chữa bệnh phải đủ hoàn chỉnh, rõ ràng để không chỉ bảo vệ, mà còn khắc phục và ngăn ngừa những hành vi sai trái tồn tại trong ngành y tế suốt nhiều năm qua.