Quy định xử lý chuyển hướng: Nhân văn, thân thiện với người chưa thành niên

Thảo luận ở Tổ sáng 8/6 về dự thảo Luật Tư pháp người chưa thành niên, các đại biểu Quốc hội cho rằng, dự thảo Luật "quy định các biện pháp xử lý chuyển hướng" là phù hợp; bởi đây là những quy định mang tính nhân văn, và thân thiện hơn đối với người chưa thành niên.

Xin lỗi bị hại; Thực hiện công việc phục vụ cộng đồng hay Tham gia chương trình học tập, dạy nghề...là một số biện pháp xử lý chuyển hướng đối với người dưới 18 tuổi vi phạm pháp luật. Theo đại biểu Nguyễn Anh Trí, đây là những quy định rất nhân văn.

Bộ luật Hình sự hiện hành có quy định 3 biện pháp xử lý hình sự gồm: Khiển trách, hòa giải tại cộng đồng và giáo dục tại xã phường thị trấn. Tuy nhiên, tổng kết 6 năm thi hành, mới chỉ có 35 cháu là người chưa thành niên được áp dụng biện pháp xử lý chuyển hướng.

Dự thảo Luật Tư pháp người chưa thành niên quy định 12 biện pháp xử lý chuyển hướng như: Xin lỗi bị hại; Thực hiện công việc phục vụ cộng đồng; Tham gia chương trình học tập, dạy nghề; Tham gia điều trị và tư vấn tâm lý; Cấm tiếp xúc với người có nguy cơ dẫn đến người chưa thành niên phạm tội mới...

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Khắc Phục -

Cao Hoàng -

Như Huỳnh