Quy hoạch biển cho điện gió: Hài hòa giữa các hoạt động chồng lấn

Quy hoạch vùng biển cho phát triển điện gió ngoài khơi cần đảm bảo hài hòa với các hoạt động đánh bắt, nuôi trồng thủy sản, khai thác dầu khí, du lịch…và phải hướng tới phát triển bền vững.

Đó là một trong những ý kiến góp ý tại Hội thảo “Điện gió ngoài khơi và Quy hoạch không gian biển” do Đại sứ quán Na Uy và Chương trình phát triển Liên hiệp quốc (UNDP) tại Việt Nam phối hợp vừa tổ chức tại Hà Nội.

Theo các diễn giả, quy hoạch không gian biển nên được chia thành 4 loại vùng gồm: Vùng cấm khai thác, Vùng khai thác có điều kiện, Khu vực cần bảo vệ đặc biệt và Khu vực khuyến khích phát triển. Khu vực khuyến khích phát triển sẽ là vùng biển đa mục tiêu trong đó có mục tiêu phát triển điện gió.

Để lập quy hoạch không gian biển, cần thu thập dữ liệu của các ngành, các hoạt động kinh tế có liên quan cũng như có khảo sát đánh giá tác động môi trường cụ thể để đảm bảo tính hài hòa, bền vững giữa các hoạt động trên cùng một vùng biển. Hiện thông tin giữ liệu của các vùng biển Việt Nam còn ít nên khó có thể xác định vị trí vùng biển nào phù hợp để phát triển điện gió ngoài khơi.

Các vùng biển được xác định hiện nay mới chỉ được đánh giá tiềm năng về gió. Cần tiếp tục nghiên cứu thêm để xây dựng quy hoạch không gian biển. Hiện Việt Nam đã xác định hơn 140 vùng biển có tiềm năng phát triển điện gió ngoài khơi trên vùng biển các tỉnh Quảng Ninh, Hà Tĩnh, Khánh Hòa, Bình Thuận, Ninh Thuận, Trà Vinh, Cà Mau, Sóc Trăng. Tuy nhiên, chỉ khi quy hoạch không gian biển ra đời mới có cơ sở pháp lý để cấp phép sử dụng vùng biển cho phát triển điện gió ngoài khơi.

Xuân Tiến – Sỹ Cường