Quy hoạch cửa khẩu, biên giới để phát triển bền vững

Thảo luận ở tổ sáng nay về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, các đại biểu Quốc hội cho rằng, định hướng quy hoạch ở vùng biên giới, quy hoạch cửa khẩu có vai trò quan trọng, vừa thúc đẩy phát triển Kinh tế-xã hội, vừa góp phần xây dựng biên giới hữu nghị, phát triển.

Tờ trình của Chính phủ về định hướng phát triển và phân bố không gian các ngành, lĩnh vực chủ yếu, hình thành các trung tâm logistics quy mô, hiện đại gắn với các cảng biển, cảng hàng không, cửa khẩu quốc tế lớn. Tuy nhiên, Luật Quy hoạch lại không quy định về định hướng phát triển hệ thống cửa khẩu biên giới đất liền quốc gia. Do đó, cần bổ sung, làm rõ nội trong Nghị quyết của Quốc hội.

Đại biểu cho rằng, quy hoạch tổng thể quốc gia cần định hướng, tính đến việc tạo điều kiện cho nhân dân sinh sống thành làng, thị trấn, thành phố gần biên giới, qua đó xây dựng tình hữu nghị, thúc đẩy làm ăn kinh tế, bảo vệ biên giới.

Quy hoạch ở vùng biên có thể khó lúc đầu nhưng sẽ rất hiệu quả, vì chính người dân sinh sống nơi đây sẽ gìn giữ, bảo vệ chủ quyền biên giới tốt hơn, phát triển kinh tế bền vững hơn. 

Ngọc Thiện