Quy hoạch đường bộ phải "đi theo" quy hoạch cảng biển, sân bay, đường thủy

Tại buổi làm việc của Đoàn giám sát của Quốc hội về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành” với Bộ Giao thông vận tải, các thành viên Đoàn giám sát đề nghị Bộ Giao thông vận tải làm rõ nguyên nhân của việc chậm tiến độ các quy hoạch, thứ tự ưu tiên trong quy hoạch do Bộ phụ trách.

Luật Quy hoạch là luật rất mới và rất khó với nhiều vấn đề lần đầu tiên được quy định. Theo Luật Quy hoạch thì quy hoạch tổng thể quốc gia phải lập trước, làm căn cứ cho các quy hoạch ngành cấp quốc gia, nhưng hiện nay, quy hoạch tổng thể quốc gia chưa được phê duyệt. Do vậy, các thành viên Đoàn giám sát đề nghị Bộ Giao thông vận tải làm rõ căn cứ, chất lượng, thứ tự ưu tiên, cũng như kinh nghiệm của Bộ trong lập 4 quy hoạch này. 

Ông LÊ TIẾN CHÂU, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam: “Quy hoạch ngành quốc gia phải dựa vào quy hoạch tổng thể quốc gia, trong khi Quy hoạch tổng thể quốc gia chưa có. Vậy thì căn cứ nào để Bộ lập quy hoạch ngành quốc gia. Cùng với đó trường hợp xung đột giữa các quy hoạch thì phương án nào xử lý bất cập."

Bà ĐOÀN THỊ THANH MAI, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội: “Các quy hoạch của ngành giao thông liên quan đến đường bộ, đường thuỷ, đường hàng không, kết nối nhiều vùng, khu vực.Trong khi đó, quy hoạch tổng thể quốc gia là quy hoạch định hướng cho phát triển hành lang kinh tế. Như vây, khi xây dựng quy hoạch giao thông mà chưa có quy hoạch tổng thể quốc gia thì Bộ Giao thông vận tải đánh giá tính khả thi trong tổ chức thực hiện quy hoạch ngành quốc gia. Trong trường hợp quy hoạch ngành quốc gia phải điều chỉnh theo quy hoạch tổng thể quốc gia thì có khó khăn, vướng mắc gì, có gia tăng chi phí trong điều chỉnh?”

Ông NGUYỄN VĂN THỂ, Bộ trưởng Bộ Giao thông, Vận tải: Mặc dù chưa có quy hoạch tổng thể quốc gia nhưng quy hoạch này tới đây nếu có khác biệt cũng sẽ không khác biệt nhiều so với Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm đã được Đại hội XIII của Đảng thông qua. Đây là cơ sở để xây dựng quy hoạch và có thể làm được. Quy hoạch giao thông có tính kỹ thuật chuyên ngành, hạ tầng cứng các địa phương đều quan tâm, khi Bộ ban hành có tính khả thi cao. Khi chúng tôi triển khai trong thời gian vừa qua, các tỉnh cũng rất đồng tình, chưa có phản ánh nào về việc điều chỉnh quy hoạch”.

Bày tỏ lo ngại về việc các quy hoạch Quốc gia sẽ bị chồng chéo nếu không có quy hoạch tổng thể Quốc gia, các thành viên đoàn giám sát đề nghị Bộ giao thông vận tải làm rõ công tác phối hợp giữa các bộ ngành để đảm bảo được sự thống nhất trong quy hoạch cũng như đảm bảo sự phát triển kinh tế xã hội nói chung. 

Bà ĐỖ THỊ LAN, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Xã hội của Quốc hội: “Quá trình lập quy hoạch của ngành giao thông với tích hợp quy hoạch hạ tầng giao thông ở các lĩnh vực khác có nhưng bất cập gì, có phù hợp với Quy hoạch sử dụng đất quốc gia không và nếu có bất cập thì có giải pháp nào?”

Ông NGUYỄN VĂN THỂ, Bộ trưởng Bộ Giao thông, Vận tải: “ Quy hoạch phải đi trước và trong quá trình thực hiện, Bộ đã tính toán từng lĩnh vực cần nhu cầu đất bao nhiêu và chuyển dữ liệu cho Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định lại. Khi hai Bộ đạt được sự đồng thuận thì đã lồng ghép ngay vào Quy hoạch sử dụng đất trình Quốc hội thông qua. Nếu phải điều chỉnh cục bộ quy hoạch thì các bộ phải ngồi lại với nhau, xác định rõ vấn đề nào là cốt lõi, phải giữ ổn định, không thể thay đổi và vấn đề nào có thể linh động điều chỉnh”. 

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cũng khẳng định việc Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 751 là bước đột phá giúp Bộ Giao thông vận hoàn thành được các quy hoạch ngành quốc gia bởi Nghị quyết này đã cho phép thực hiện đồng thời các quy hoạch, quy hoạch nào xong trước thì ban hành trước, sau đó tích hợp lại với nhau. 

Về thứ bậc quy hoạch của ngành giao thông, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể khẳng định sẽ ưu tiên theo nguyên tắc: cảng biển, cảng hàng không quốc tế; tuyến thuỷ nội địa, còn quy hoạch đường bộ là phải đi theo bởi đường bộ có thể linh động để đảm bảo tính khả thi./.

Sỹ Cường