Quy hoạch là tiền đề quản lý đất đai

Sáng 24/2, tại Quảng Bình, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì Hội nghị lấy ý kiến dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Dự hội nghị có lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Phú Yên.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nêu rõ, sửa Luật Đất đai cần đặt ra được những vướng mắc phát sinh từ thực tiễn các địa phương. Đánh giá cao sự chủ động của khu vực miền trung trong việc hướng dẫn, tổ chức các hội nghị lấy ý kiến sửa đổi Luật Đất đai thời gian qua. Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh vai trò của công tác Quy hoạch trong quản lý đất đai

Phó Thủ tướng cũng cho rằng, thời gian còn lại không nhiều nên các địa phương cần làm tốt hơn nữa việc truyền thông rộng rãi để người dân biết, nắm bắt, góp ý nhằm hoàn thiện dự thảo. Đồng thời giao cơ quan soạn thảo tiếp thu, nghiên cứu, các góp ý phù hợp và được đông đảo nhân dân quan tâm để trình cấp có thẩm quyền xem xét, bổ sung vào dự thảo Luật.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!  

Võ Linh