Quy hoạch mạng lưới bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế

Chiều 1/6, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp với Bộ Y tế và các bộ ngành, địa phương liên quan về quy hoạch mạng lưới bệnh viện trung ương nhằm đáp ứng mục tiêu tinh giản bộ máy đến năm 2025.

Theo đề án của Bộ Y tế, trong số 34 bệnh viện Trung ương, dự kiến 4 bệnh viện sẽ được sáp nhập về địa phương, 30 bệnh viện còn lại tiếp tục trực thuộc Bộ Y tế dựa trên một số tiêu chí như bệnh viện chuyên khoa, đa khoa đầu ngành, thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe toàn dân tại các vùng trọng điểm. Điều này nhằm đáp ứng các nghị quyết Trung ương về tinh gọn bộ máy; xong cũng cân đối với điều kiện thực tế khi nhiều địa phương chưa đủ nguồn lực để tiếp nhận.

Với hơn 20 bệnh viện Trung ương đóng trên địa bàn, Hà Nội hiện đang tổ chức đấu thầu thuốc tập trung cho các bệnh viện không phân biệt trung ương hay địa phương; đồng thời bảo hiểm xã hội Hà Nội chi trả cho mọi bệnh viện trên thành phố. Vì vậy, việc chuyển một số bệnh viện trung ương về địa phương sẽ giúp Hà Nội thuận tiện hơn trong quản lý.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cũng đề nghị Văn phòng Chính phủ gửi phiếu lấy ý kiến trực tiếp với 34 đơn vị y tế thuộc Bộ, đồng thời lấy ý kiến chuyên gia để góp ý thêm cho đề án quy hoạch mạng lưới bệnh viện của Bộ Y tế.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Đỗ Minh - Như Huỳnh