Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia: Đẩy mạnh phát triển điện tái tạo, giảm nguồn điện than

Ngày 26/4, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã chủ trì Hội nghị thẩm định Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đây là một quy hoạch ngành rất khó, liên quan đến mục tiêu phát triển chung và riêng; nhất là trong bối cảnh chuyển đổi năng lượng xanh, sạch diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu, đặc biệt là sau Hội nghị lần thứ 26, các bên tham gia Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu COP 26 và Việt Nam có cam kết đưa mức phát thải ròng về “0” vào năm 2050. 

Các thành viên Chính phủ, các chuyên gia đều nhất trí với định hướng phát triển mạnh điện tái tạo, giảm nguồn điện than trong thời gian tới; bên cạnh đó, cũng sẽ đẩy mạnh xây dựng lưới điện nông thôn, vùng sâu, vùng xa, đảm bảo 100% hộ dân có điện. Các thành viên Hội đồng thẩm định cũng tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến để Bộ Công Thương tập hợp, rà soát, sớm hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt trong tháng 4/2022./.

Thực hiện : Tiến Cường Anh Đức