Quy hoạch tổng thể quốc gia cần đảm bảo sự phát triển lâu dài của đất nước

Sáng 14/12, Viện Nghiên cứu Lập pháp của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tổ chức hội thảo khoa học góp ý Dự thảo Nghị quyết về Quy hoạch Tổng thể Quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Các chuyên gia nhận định Quy hoạch tổng thể quốc gia là quy hoạch mang tính chiến lược, là cơ sở để lập quy hoạch sử dụng đất quốc gia, quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy hoạch đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn trên cả nước…

Một số ý kiến chuyên gia cho rằng về cơ bản Nghị quyết bám sát nội dung của Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tuy nhiên, cần được cô đọng và ngắn gọn hơn, rà soát lại các mục tiêu phát triển cho phù hợp với Nghị quyết của Đảng và Chiến lược phát triển KT-XH; bổ sung quy hoạch phát triển nguồn nhân lực để bảo đảm nhân lực cho phát triển kinh tế - xã hội.

Theo dự kiến, Quốc hội sẽ thông qua Quy hoạch Tổng thể Quốc gia vào kỳ họp bất thường đầu tháng 1/2023.

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi!

Thanh Nga