Quy hoạch tổng thế quốc gia để tạo động lực phát triển

Sáng 14/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tới dự hội nghị thẩm định Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Quy hoạch tổng thể quốc gia lần đầu tiên được triển khai lập ở Việt Nam theo quy định của Luật Quy hoạch 2017, cụ thể hóa Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đất nước giai đoạn 2021-2030. Quy hoạch là cơ hội để đánh giá lại hiện trạng một cách thực chất, tổng thể, qua đó đề xuất định hướng bố trí, sắp xếp lại không gian phát triển của đất nước, mở ra không gian phát triển mới, cơ hội phát triển mới, động lực phát triển mới.

Theo định hướng đến năm 2030, cần xây dựng hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội đồng bộ, hiện đại, trọng tâm là hạ tầng trọng yếu về giao thông, năng lượng, công nghệ thông tin, đô thị lớn, hạ tầng ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển mạnh hạ tầng số. Đồng thời, hình thành cơ bản bộ khung kết cấu hạ tầng quốc gia, bao gồm các trục giao thông Bắc - Nam, các trục giao thông Đông - Tây quan trọng.

Thực hiện : Tiến Cường Sỹ Cường