Quỹ vắc xin phòng Covid-19 có gần 10.842 tỷ đồng

Trong báo cáo của Chính phủ gửi Quốc hội về kế hoạch tài chính 2023, kế hoạch 2024 của các quỹ tài chính ngoài ngân sách do Trung ương quản lý, lũy kế đến tháng 9/2023, Quỹ vắc xin phòng Covid-19 có gần 10.842 tỷ đồng.

Trong số này, số tiền lãi gửi ngân hàng trên 202 tỷ. Quỹ vaccine phòng Covid-19 là một trong 22 quỹ tài chính ngoài ngân sách, được lập tháng 5/2021 theo quyết định của Chính phủ, khi dịch Covid-19 bùng phát. Bộ Tài chính là cơ quan quản lý quỹ này.

Theo quy định quỹ được dùng vốn nhàn rỗi của quỹ được gửi tại các ngân hàng thương mại, nhằm bảo toàn, phát triển vốn. Chính phủ giao Bộ Y tế phân loại Covid-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang B.

Sau đó, Bộ Tài chính sẽ quyết toán và trình Thủ tướng giải thể Quỹ vaccine phòng Covid-19 và số dư quỹ này sẽ nộp về ngân sách trung ương để chi cho chương trình tiêm chủng mở rộng. 

Truyền hình Quốc hội Việt Nam