Quyết không để ùn ứ hàng hóa tại cửa khẩu Lạng Sơn

Ngày 24/01, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo giải quyết tình hình ùn tắc hàng hóa tại các cửa khẩu biên giới phía Bắc do Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên làm Trưởng Đoàn đã đi kiểm tra tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa tại Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị và làm việc với tỉnh Lạng Sơn để giải quyết tình hình ùn ứ hàng xuất khẩu tại các cửa khẩu.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh, các ngành, đơn vị liên quan cần tiếp tục tham mưu cho bộ, ngành cùng tỉnh Lạng Sơn thực hiện tốt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, triển khai có hiệu quả đề án về thương mại biên giới. Các bộ, ngành liên quan cũng sẽ phối hợp để quy hoạch vùng sản xuất phù hợp hơn theo nhu cầu của thị trường; cùng với việc mở rộng thêm các thị trường xuất khẩu, cũng cần phải mở rộng thị trường tiêu thụ trong nước…

Đặc biệt, trước mắt là tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp, giải pháp, quyết tâm không để xảy ra tình trạng ùn ứ hàng hóa tại cửa khẩu. Lạng Sơn cần đảm bảo thiết lập “vùng đệm” nhằm kiểm soát dịch trên người và hàng hóa, điều tiết hợp lý hàng hóa ra vào các cửa khẩu để giữ “vùng xanh khu vực cửa khẩu”.