Ra mắt ấn phẩm “Tạp chí cộng sản - Chuyên đề” và khai trương “Trang tiếng Tây Ban Nha” trên Tạp chí Cộng sản điện tử

Sáng 20/6, tại Hà Nội, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản tổ chức Lễ ra mắt ấn phẩm “Tạp chí Cộng sản - Chuyên đề” và khai trương “Trang tiếng Tây Ban Nha” trên Tạp chí Cộng sản điện tử. Đến dự và chỉ đạo buổi lễ có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng.

Tạp chí Cộng sản - Chuyên đề là ấn phẩm đặc thù của Tạp chí Cộng sản, có hàm lượng khoa học, lý luận chính trị cao; trực tiếp phục vụ độc giả là cán bộ trung - cao cấp, đội ngũ chuyên gia, cán bộ tham mưu chiến lược, các nhà khoa học, nhà lý luận. 

Nội dung của từng số Tạp chí Cộng sản - Chuyên đề luận giải chuyên sâu về một vấn đề lý luận chính trị mới, đang bức thiết đặt ra, nhất là đón đầu những vấn đề thuộc nội dung chương trình làm việc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nhằm góp phần cung cấp luận cứ khoa học, lý luận - thực tiễn cho Trung ương Đảng, các đảng bộ cấp tỉnh xây dựng, tổ chức thực hiện những chủ trương, chính sách lớn của Đảng.

Tạp chí Cộng sản - Chuyên đề được tổ chức theo cách thức đặc thù, là sự phối hợp nhuần nhuyễn giữa phương pháp triển khai một đề tài khoa học và phương pháp tổ chức một tạp chí lý luận chính trị. Thông tin được tổ chức theo mô hình đa vòng tròn đồng tâm, bao gồm 5 chuyên mục chính là: Những vấn đề lý luận, Kinh nghiệm -Thực tiễn, Diễn đàn - Trao đổi, Suy ngẫm - Bình luận, Nhìn ra các nước. 

Từ dòng chảy lý luận là mạch nguồn xuyên suốt và thống nhất, mỗi chuyên mục lại đi sâu luận giải từng tầng thông tin lý luận chính trị, soi chiếu từ các chiều cạnh khác nhau, nhưng đều cùng hướng tâm làm sáng rõ chủ đề chính ở tầm lý luận chính trị của mỗi số.

Cũng trong sáng nay, Tạp chí Cộng sản đã ra mắt “Trang tiếng Tây Ban Nha” trên Tạp chí Cộng sản điện tử đến với đông đảo độc giả sử dụng tiếng Tây Ban Nha trên thế giới, nhằm gia tăng sự hiểu biết và ủng hộ của nhân dân thế giới, các chính đảng, tổ chức, chính giới các nước và bạn bè quốc tế đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thực hiện : Bích Liên Minh Công