Ra mắt tiểu thuyết “Lộ diện”

Hội Nhà văn Việt Nam vừa cho ra mắt cuốn tiểu thuyết “Lộ diện”. Cuốn tiểu thuyết này được xem là câu trả lời xác đáng cho câu hỏi: Nhà văn đã tham gia như thế nào vào cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng của toàn Đảng, toàn dân hiện nay?

Phát biểu tại buổi ra mắt sách, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều cho rằng, với tiểu thuyết “Lộ diện”, nhà văn Dương Thanh Biểu đã mang tới một cách thức riêng, một giọng nói riêng trên văn đàn. Với vốn sống, vốn kiến thức thực tế của một Viện Phó Viện kiểm sát nhân dân tối cao cùng với trái tim đầy nhân tính, giàu văn hóa, Dương Thanh Biểu đã thực sự thành công khi viết về cuộc đấu chống tham nhũng cam go, nhiều thử thách hiện nay của toàn Đảng, toàn dân, đặc biệt của lực lượng kiểm sát.
 
Tiểu thuyết “Lộ diện” không chỉ hấp dẫn bạn đọc ở phần “bóng tối” của tội phạm mà còn mở ra những khoảng sáng đầy nhân tính về con người. 

Vừa đậm tính thời sự, vừa giàu chất văn hóa, đậm giá trị nhân tính, có thể nói, “Lộ diện” đã và đang trực tiếp tham gia vào cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước hiện nay.

Hạnh Thủy -

Minh Quốc