Rà soát các quy định về chứng khoán, trái phiếu và thị trường bất động sản

Bàn về giải pháp phát triển KT-XH, các đại biểu cho rằng cần bổ rà soát quy định để kiểm soát thị trường, nếu cần thì sửa Luật Chứng khoán để thị trường hoạt động tốt hơn. Đối với lĩnh vực bất động sản, cần khắc phục được những góc khuất, những tiêu cực trong đấu giá quyền sử dụng đất như tình trạng thắng thầu bỏ cọc, thổi giá đất lên cao; tình trạng quân xanh, quân đỏ, thông đồng để dìm giá đất.

Khẳng định việc phát triển thị trường vốn là nhu cầu tất yếu, thời gian qua, thị trường này có bước phát triển mạnh, tuy nhiên một số giao dịch và việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp có nhiều sai phạm; cá biệt có cá nhân, tổ chức thao túng, che giấu thông tin, trục lợi… gây bất ổn cho thị trường chứng khoán, làm thiệt hại nhà đầu tư… những hành vi này phần nào ảnh hưởng đến an toàn tín dụng, nền tài chính quốc gia. Đại biểu kiến nghị các bộ, ngành cần rà soát quy định để kiểm soát thị trường, nếu cần sửa Luật Chứng khoán để thị trường hoạt động tốt hơn.

Bà LÝ TIẾT HẠNH - Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định: Cần rà soát về chứng khoán và công việc phát hành cổ phiếu doanh nghiệp, quản lý chặt chẽ việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ thông tin qua sửa Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp và các đề xuất liên quan. Kiến nghị phải có giải pháp phát triển cân đối thị trường vốn, thị trường tiền tệ, làm lành mạnh hóa thị trường vốn chứng khoán thị trường tiền tệ để vừa tạo điều kiện phát triển thị trường chứng khoán, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp huy động vốn thực hiện các dự án đầu tư phát triển nghiệp vụ, góp phần phát triển kinh tế xã hội nhưng vẫn phải bảo đảm chặt chẽ và bảo đảm quyền lợi của những người tham gia".

Đối với lĩnh vực bất động sản, đại biểu cho rằng việc thẩm định giá là 1 khâu vô cùng quan trọng trong đấu giá đất. Tuy nhiên, pháp luật đã trao cho tổ chức thẩm định này chức năng quá lớn, trong khi cơ chế kiểm soát lại hết sức lỏng lẻo. Đây chính là một trong những nguyên nhân dẫn tới nhiều sai phạm trong thẩm định giá nói chung và thẩm định giá đất nói riêng, khiến tổn thất nặng cho ngân sách nhà nước, hệ luỵ lớn cho phát triển KT-XH và làm lợi cho 1 nhóm người. Đại biểu đề nghị cần có giải pháp quyết liệt hơn để kiểm soát tình trạng này cùng với đó cần cập nhật đúng, đủ, kịp thời giá đất theo sát giá thị trường vào bảng giá đất nhà nước.

Bà NGUYỄN THỊ THUỶ - Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Kạn: Tình trạng bắt tay ngầm, rút ruột của nhà nước, theo phản ánh của giới kinh doanh bất động sản thì sẽ không thể tác động vào cuộc đấu giá như không có tay trong. Ở mức độ vi phạm đơn giản thì cũng phải có tay trong cung cấp thông tin tiết lộ thông tin thì mới có thể tổ chức quây thầu, vây thầu để trúng với giá rẻ, còn ở mức độ vi phạm nghiêm trọng hơn thì đó là sự cấu kết với những người có thẩm quyền để tạo thành nhóm lợi ích rút ruột của nhà nước từ các phiên đấu giá. Kiến nghị Chính phủ cần phải tăng cường kiểm soát chặt chẽ hơn nữa và tăng cường chỉ đạo thanh tra kiểm tra thường xuyên hơn đối với hoạt động này".

Ông PHAN THÁI BÌNH - Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam: Chính phủ sớm hoàn thiện hành lang pháp lý về đất đai, về thuế, trong đó quy định rõ nguyên tắc xác định giá đất theo giá thị trường đúng theo quy định của Luật Đất đai. UBND các tỉnh, thành phố phải cập nhật đúng, đủ, kịp thời giá đất theo sát giá đất thị trường vào bảng giá đất nhà nước để làm căn cứ tính thuế trong hoạt động kinh doanh chuyển nhượng bất động sản và tính chi phí bồi thường hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất cho người dân, đảm bảo sự công bằng bình đẳng trong các mối quan hệ này. 

Bên cạnh đó, đề nghị Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế quy định rõ các biện pháp chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản để cơ quan thuế địa phương thực hiện nhất quán, đảm bảo tính thống nhất, công khai, minh bạch, tránh tình trạng lạm quyền, nhũng nhiễu, gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp, nhằm góp phần đưa thị trường bất động sản phát triển lành mạnh.”