Rà soát, chuẩn bị cho các nhiệm vụ cuối năm của Quốc hội

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo Văn phòng Quốc hội về rà soát các công việc tổng kết cuối năm, công tác nhân sự, kết quả thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Đảng đoàn Quốc hội và Đảng uỷ cơ quan Văn phòng Quốc hội năm 2021.