Rà soát để tránh trùng dẫm các quy định về giao thông đường bộ

Hôm 10/04, tại Trụ sở các cơ quan của Quốc hội, Ủy ban Quốc phòng và An ninh tổ chức Phiên họp Thường trực Ủy ban mở rộng nhằm thẩm tra đề nghị xây dựng và thẩm tra sơ bộ nội dung dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và dự án Luật Đường bộ. Đây là 2 dự án Luật đã được Chính phủ trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV.

Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh nhất trí với sự cần thiết ban hành 2 Luật nêu trên nhằm khắc phục tồn tại, bất cập của Luật Giao thông đường bộ năm 2008, nhất là trong quản lý nhà nước, xác định rõ trách nhiệm về Giao thông đường bộ; phòng ngừa tai nạn, chống ùn tắc giao thông và bảo đảm TTATGT. Tuy nhiên, để bảo đảm chất lượng thẩm tra, chỉnh lý, đề nghị trình Quốc hội cho ý kiến đồng thời cùng lúc 2 dự án Luật tại Kỳ họp thứ 7 và xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 8 (lùi 2 kỳ so với đề xuất của Chính phủ).

Tuy nhiên, các đại biểu cũng đề nghị cần phân tách phạm vi điều chỉnh, rà soát nội dung các chính sách trong 2 dự án luật để tránh chồng chéo.

Các đại biểu thống nhất, hồ sơ đề nghị xây dựng cả 2 dự án luật đủ điều kiện báo cáo UBTVQH, trình Quốc hội xem xét, bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 . Tuy nhiên, cần rà soát để tránh chồng chéo, trùng dẫm trong các nội dung, chính sách.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chi tiết chương trình!

Khắc Phục