Rà soát kỹ việc giải phóng mặt bằng cho người dân thuộc dự án đường liên vùng Khánh Hoà - Ninh Thuận - Lâm Đồng

Thẩm tra dự án đường liên vùng kết nối Khánh Hòa, Ninh Thuận và Lâm Đồng, các thành viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường đề nghị cần tính toán phương án giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, để đảm bảo dự án có tính khả thi.

Dự án đường liên vùng kết nối Khánh Hòa, Ninh Thuận và Lâm Đồng có tổng chiều dài 56,9 km, tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 1.929, 88 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành toàn tuyến vào năm 2027.

Các đại biểu cũng đề nghị cần nghiên cứu phương án tạo việc làm, chuyển đổi nghề, bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc cho đồng bào dân tộc thiểu số bị ảnh hưởng, quan tâm đến hộ gia đình người có công với cách mạng, người dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, hộ cận nghèo trong thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư.

Các đại biểu cũng cho ý kiến liên quan đến chuyển đổi mục đích sử dụng rừng và trồng rừng thay thế; Cơ sở lựa chọn đề xuất phương án đầu tư, hướng tuyến; Đề xuất cơ chế đặc biệt cũng như các vấn đề liên quan đến tổng mức đầu tư, nguồn vốn thực hiện Dự án.

Đại diện UBND tỉnh Khánh Hòa và các Bộ ngành liên quan cũng đã giải trình và cho ý kiến về yếu tố tác động, liên quan đến Dự án như Nguồn vốn, cơ chế đặc biệt cho Dự án việc chuyển đổi diện tích rừng và công tác giải phóng mặt bằng.

Đức Minh