Rà soát Nghị định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất

Một trong những điểm rất được trông chờ ở Luật Đất đai (sửa đổi) là đã quy định cụ thể hơn về công tác định giá đất, tuy nhiên chưa thể tháo gỡ ngay khó khăn từ thực tiễn do phải chờ đến 1/1 năm 2025 Luật mới có hiệu lực. Để khắc phục điều này, Chính phủ đang khẩn trương hoàn thiện các văn bản dưới luật nhằm trình xin Quốc hội cho phép áp dụng Luật sớm từ 1/7 sắp tới. Chiều 20/5, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp với các địa phương, chuyên gia nhằm rà soát, cho ý kiến về từng điều khoản còn ý kiến khác nhau liên quan đến Nghị định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

Dự thảo này gồm 5 chương, 54 điều; trong đó có 9 nội dung lớn còn nhiều ý kiến khác nhau như tính lại tiền sử dụng, tiền thuê đất khi thay đổi quy hoạch chi tiết; nguyên tắc miễn giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; về đơn giá trả thuê đất trả tiền thuê đất hằng năm,…

Một trong những điểm mới của Luật Đất đai 2024 là bỏ khung giá đất và thay bằng bảng giá đất hằng năm. Vì vậy, giá đất sẽ tăng cao so với giá đất theo luật hiện hành. Nếu quy định đơn giá thuê đất là 0,5% đến 3% sẽ dẫn đến tiền thuê đất phải nộp hơn trước rất nhiều, tạo áp lực cho người sử dụng đất. Tiếp thu ý kiến này, dự thảo Nghị định quy định: Tỷ lệ phần trăm tính đơn giá thuê đất một năm từ 0,25% đến 3% và giao UBND cấp tỉnh quyết định, công bố mức cụ thể. Các địa phương đều bày tỏ nhất trí với phương án này. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng cho ý kiến về thời gian ổn định tiền thuê đất trả tiền hằng năm.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị các địa phương, doanh nghiệp, hiệp hội phải cho ý kiến đầy đủ, bảo đảm tính khả thi. Chính phủ sẽ tiếp thu đầy đủ, chịu trách nhiệm hoàn toàn về Nghị định khi ban hành. 

 

Đỗ Minh -

Ninh Tùng