Rà soát, thống kê số lượng trẻ em từ 6 tháng đến dưới 5 tiêm phòng vaccine Covid-19

Bộ Y tế vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố về việc rà soát, thống kê số lượng trẻ em từ 6 tháng đến dưới 5 trên địa bàn nhằm chuẩn bị cho kế hoạch tiêm vaccine Covid-19.

Theo Bộ Y tế, cả nước đã triển khai tiêm chủng hơn 259 triệu liều vaccine phòng Covid-19 cho người từ 5 tuổi trở lên. Để chuẩn bị kế hoạch mở rộng đối tượng tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em khi đủ căn cứ, cơ sở khoa học Bộ Y tế đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Y tế tổ chức rà soát, thống kê số lượng trẻ em trên địa bàn thuộc nhóm 6 tháng đến dưới 5 tuổi. Các địa phương đề xuất nhu cầu sử dụng vaccine cho những nhóm tuổi này sau đó gửi về Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Passteur theo khu vực. Các viện này sẽ gửi về Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương trước ngày 10/10/2022 để tổng hợp.

Bộ Y tế nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ quan trọng và cấp bách nên đề nghị UBND các tỉnh, thành phố quan tâm, chỉ đạo thực hiện.

Tiến Dũng