Rút bảo hiểm xã hội một lần là một thực trạng "day dứt"

Trao đổi bàn tròn tại chuyên đề 2: “Nâng cao năng suất lao động, đảm bảo an sinh trong bối cảnh mới” của Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam 2023, chính sách bảo hiểm xã hội là một trong những nội dung được đưa ra để các đại biểu tham gia góp ý.

Theo Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Nguyễn Văn Hồi vấn đề rút bảo hiểm bảo hiểm xã hội một lần là một thực trạng rất day dứt. Giai đoạn 2016- 2022, số người rút bảo hiểm bảo hiểm xã hội một lần lên đến 3,5 triệu người và rơi vào các trường hợp đóng dưới 5 năm (70%). Nguyên nhân là do người lao động chưa nhận thức được hết vai trò của bảo hiểm xã hội trong bảo đảm an sinh xã hội do vậy Nhà nước cần tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức và có chính sách hỗ trợ tạm thời cho người lao động với hoàn cảnh khó khăn trước mắt.

Chia sẻ tại diễn đàn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Đặng Thuần Phong cho biết, hiện đang còn nhiều ý kiến khác nhau về nội dung rút BHXH một lần trong dự thảo Luật BHXH (sửa đổi). Quan điểm của Ủy ban Xã hội là bất kể chọn phương án nào vẫn phải đảm bảo an sinh xã hội lâu dài cho người lao động.

Cũng theo Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội, ngoài giải pháp trực tiếp là sửa luật thì có giải pháp gián tiếp là cơ chế tín dụng, chính sách bảo đảm việc làm ổn định… để giải quyết bài toán đặt ra cho việc rút bảo hiểm xã hội một lần hiện nay. Bên cạnh đó, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội cũng đề nghị phải làm rõ 3,5 triệu người rời khỏi thị trường lao động, không quay lại thị trường lao động thì họ đi đâu, làm gì, cần có thống kê cụ thể.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Diệu Huyền