Rút ngắn thời gian điều hành giá xăng dầu xuống 7 ngày

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 80 về kinh doanh xăng dầu.

Cụ thể, Nghị định 80 điều chỉnh thời gian rà soát, công bố chi phí đưa xăng dầu từ nước ngoài về cảng Việt Nam, chi phí đưa xăng dầu từ các nhà máy lọc dầu trong nước về cảng, premium để tính giá xăng dầu từ nguồn sản xuất trong nước từ 6 tháng xuống còn 3 tháng. Thời gian điều hành/công bố giá xăng dầu sẽ rút ngắn, từ 10 ngày xuống 7 ngày. Thời gian điều hành giá xăng dầu được thực hiện vào ngày thứ Năm hàng tuần. Ngoài ra, cho phép đại lý kinh doanh xăng dầu được lấy xăng dầu từ tối đa 3 nguồn nhằm tạo cạnh tranh cho thị trường.

Bên cạnh đó, Bộ Công Thương cho biết sẽ phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan tiếp tục rà soát, nghiên cứu, xây dựng một Nghị định mới thay thế các Nghị định về kinh doanh xăng dầu trình Chính phủ trong thời gian tới.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam