Sách giáo khoa Việt Nam tiệm cận với sách giáo khoa thế giới

Nhằm đánh giá những kết quả đổi mới sách giáo khoa; so sánh việc biên soạn, thẩm định, xuất bản sách trước đây với hiện nay, giữa sách giáo khoa trong nước so với sách giáo khoa 1 số nước trên thế giới, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội thảo và Trưng bày sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

Buổi triển lãm đặc biệt này không chỉ giúp các em mở mang về sách giáo khoa trên thế giới mà còn giúp các em nhìn lại sách từ thời ông bà bố mẹ đến bây giờ. Ngoài ra còn giúp các em thỏa mãn trí tò mò về sách giáo khoa mà các bạn học sinh trên thế giới sử dụng.

Đây vừa là cơ hội để các nhà xuất bản lắng nghe những phản hồi, đánh giá về sách giáo khoa của những người trực tiếp sử dụng, vừa là cơ hội để ngành giáo dục giãi bày về quá trình đổi mới không ngừng nghỉ nhằm đưa giáo dục nước nhà tiệm cận thế giới.

Mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết chương trình!

 

Thực hiện : Đỗ Minh Sỹ Cường