Sai phạm trong lĩnh vực đất đai còn diễn biến phức tạp

Sáng 21/11, Quốc hội nghe Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong trình bày Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2023. Báo cáo cho biết công tác tự kiểm tra, phát hiện tham nhũng, tiêu cực trong nội bộ vẫn chưa nhiều chuyển biến, có ít vụ việc được phát hiện qua tự kiểm tra.

Năm 2023, toàn ngành Thanh tra đã triển khai 9.382 cuộc thanh tra hành chính  và 211.545 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra chấn chỉnh quản lý, kiến nghị hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực; phát hiện vi phạm về kinh tế hơn 232.000 tỷ đồng, hơn 1.000 ha đất; kiến nghị thu hồi hơn 166.000 tỷ đồng, 483 ha đất; chuyển cơ quan điều tra xử lý hình sự 404 vụ và 459 đối tượng…

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác PCTN, tiêu cực còn có những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế. Tình trạng tham nhũng, tiêu cực trên một số lĩnh vực còn diễn biến phức tạp, nghiêm trọng, nổi lên là các sai phạm lớn trong lĩnh vực đất đai, đấu thầu, chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp, hoạt động ngân hàng, đăng kiểm, y tế... gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng; có sự câu kết, móc nối giữa cán bộ thoái hoá với doanh nghiệp, tổ chức để trục lợi, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Công tác tự kiểm tra, phát hiện tham nhũng, tiêu cực trong nội bộ vẫn chưa nhiều chuyển biến, có ít vụ việc được phát hiện qua tự kiểm tra.

 

Truyền hình Quốc hội Việt Nam