Sáng suốt, công tâm qua lá phiếu tín nhiệm

Lấy phiếu tín nhiệm là hoạt động thu hút sự quan tâm đặc biệt của đông đảo cử tri, Nhân dân và dư luận xã hội. Kỳ họp này, Quốc hội đã lấy phiếu tín nhiệm với 44 chức danh.

Nhìn kết quả tổng thể, tổng số phiếu “tín nhiệm cao” và “tín nhiệm” của cả 44 chức danh đều đạt ở mức độ cao. Và không ai có số phiếu tín nhiệm thấp quá 50%, là ngưỡng “nguy hiểm” phải tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm. Tuy nhiên, cử tri nhận định số phiếu tín nhiệm đã có sự phân hóa khá rõ giữa các khối lập pháp và hành pháp. 

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!