Sáp nhập đơn vị hành chính ở Quảng Ninh: Năng lực cán bộ có đáp ứng đủ?

Cũng trong ngày 13/4, tổ công tác số 2 của Đoàn giám sát chuyên đề việc thực hiện các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021 đã có buổi khảo sát làm việc tại xã Đường Hoa, thị trấn Quảng Hà và làm việc với lãnh đạo huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh.

Là đơn vị có tỷ lệ sáp nhập các xã, thị trấn cao nhất trong toàn tỉnh Quảng Ninh, huyện Hải Hà đã giảm 5 đơn vị hành chính cấp xã. Qua 2 năm thực hiện nhiều quy hoạch lớn đã được triển khai có tính tổng thể, đồng bộ, liên kết giữa các địa phương như: Hoàn thành điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái đến năm 2040 trong đó có 2 đơn vị sáp nhập là thị trấn Quảng Hà và xã Quảng Minh; Đề án nâng cấp thị trấn Quảng Hà lên đô thị loại 4; qua đó nâng cao tính cạnh tranh trong thu hút nguồn lực đầu tư; đã tinh giản được 58 cán bộ, công chức cấp xã; dự kiến đưa về chuẩn định biên vào năm 2023, vượt tiến độ 02 năm so với quy định.

Cho rằng việc sáp nhập 3 đơn vi hành chính bao gồm 2 đơn vị hành chính nông thôn vào 1 đơn vị hành chính đô thị sẽ làm tăng quy mô dân số, mở rộng phạm vi địa bàn quản lý, khối lượng công việc về thủ tục hành chính, nhu cầu sử dụng dịch vụ công tăng trong khi số lượng cán bộ, công chức phải cắt giảm, thành viên đoàn giám sát đề nghị huyện Hải Hà đánh giá tác động của việc sáp nhập đến công tác chỉ đạo, điều hành quản lý.

Bà NGUYỄN PHƯƠNG THUỶ - Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật: “Với bộ máy hiện nay, sau khi được sắp xếp tinh gọn, số lượng công chức giảm nhiều so với trước sắp xếp thì năng lực bộ máy có đáp ứng được với khối lượng tăng thêm như hiện nay không, tâm tư của các bộ công chức như thế nào?”

Ông TRẦN ĐỨC DŨNG - Thủ trưởng Cơ quan Tổ chức- Nội vụ huyện Hải Hà , tỉnh Quảng Ninh: “Đơn vị Thị trấn Quảng Hà cũng chỉ là đơn vị hành chính loại 1 với biến chế tối đa không quá 23 người trong đó nếu bố trí công an chính quy rồi thì tối đa chỉ còn 22 người, 22 người mà quản lý một địa bàn dân cư rộng lớn có tính chất đặc thù thì rất khó, do đó, kiến nghị cần nghiên cứu theo hướng gia tăng dân số và diện tích thì số lượng cán bộ cũng gia tăng.”

Đánh giá cao những kết quả đạt được trong sắp xếp đơn vị hành chính tại huyện Hải Hà, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Phương Thuỷ nhấn mạnh thành công trong sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính của tỉnh Quảng Ninh nói chung và huyện Hải Hà nói riêng là kinh nghiệm quý báu để có thể nhân rộng phổ biến cho nhiều địa phương khác. Đoàn giám sát sẽ tiếp thu các kiến nghị của địa phương, phản ánh trong báo cáo, đồng thời có kiến nghị bổ sung trong thời gian tới.

Thực hiện : Thùy Linh Tùng Dương