Sáp nhập huyện, xã: 500 tài sản công đang bị bỏ không, gây lãng phí

Sáng 6/11, chất vấn Bộ trưởng Bộ Tài chính, đại biểu Đoàn Thị Thanh Mai - đoàn ĐBQH tỉnh Hưng Yên cho biết, việc xử lý nhà đất khi sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã còn chậm, nhiều trụ sở hành chính còn bỏ trống trong khi còn nhiều cơ quan phải sử dụng chung nơi làm việc. Đại biểu Đoàn Thị Thanh Mai đề nghị Bộ trưởng cho biết nguyên nhân xảy ra tình trạng này và những giải pháp căn cơ của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Trả lời chất vấn của đại biểu, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho biết, tài sản công cấp tỉnh thuộc quyền quản lý của Ủy ban nhân dân các địa phương; đối với tài sản công thuộc cấp trung ương do Chính phủ quản lý, cơ quan tham mưu Chính phủ là Bộ Tài chính và các cơ quan trực tiếp quản lý tài sản công là các bộ, ngành.

Bộ trưởng khẳng định, đa số tài sản công sau khi sắp xếp các đơn vị cấp huyện, cấp tỉnh thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh hiện đã xử lý được khoảng 90%, còn 10% với gần 1.000 tài sản công chưa được xử lý, trong đó có khoảng 500 tài sản công đang bị bỏ không, gây lãng phí.

Theo Bộ trưởng, khi chuyển tài sản công cho các cơ quan, đơn vị, nhiều cơ quan, đơn vị ở các địa bàn khác nhau không có nhu cầu; hơn nữa, khi muốn định giá để bán tài sản công cũng khó tìm được cơ quan định giá. Ngoài ra, để chuyển tài sản công sang mục đích khác để tổ chức định giá, những tài sản này được phê duyệt lại về quy hoạch sử dụng đất và phải chuyển mục đích sử dụng đất, đồng nghĩa với việc phải làm một loạt các thủ tục khác. 

Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết! 

Trung tâm Sản xuất và Phát triển Nội dung số