Sát nhập cấp xã phường vẫn còn nhiều bất cập

Sau hơn 2 năm triển khai chủ trương sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã và thôn, hệ thống chính trị cơ sở trở nên tinh gọn, hoạt động hiệu quả. Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn còn nhiều vướng mắc, bất cập cần khắc phục, rút kinh nghiệm.

quảng cáo