Sẽ ban hành kế hoạch tổng thể triển khai Luật Phòng chống bạo lực gia đình (sửa đổi)

Vừa qua tại kỳ họp thứ 4 với 93,37% đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật Phòng chống bạo lực gia đình (sửa đổi). Đây sẽ là công cụ pháp lý để nâng cao hiệu lực, hiệu quả của các thiết chế nhà nước, xã hội cũng như vai trò của gia đình trong phòng, chống bạo lực gia đình.

Chia sẻ với truyền hình Quốc hội Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy cho biết Bộ sẽ xây dựng để trình Chính phủ ban hành một kế hoạch tổng thể triển khai luật với nhiều nhiệm vụ trọng tâm. 

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình!

Thực hiện : Như Thảo Thế Anh