Sẽ bầu một Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam là nữ

Hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (khoá XII) đã khai mạc tại Hà Nội. Với chủ đề hoạt động của tổ chức Công đoàn được xác định "Chăm lo việc làm, đời sống cho người lao động; phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam".

Trong năm 2021, việc dịch Covid-19 tiếp tục kéo dài và diễn biến phức tạp, khiến cho việc làm, đời sống người lao động bị ảnh hưởng nặng nề. Với tinh thần chủ động, sáng tạo, các cấp công đoàn đã có những điều chỉnh trong chỉ đạo, linh hoạt trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, vừa duy trì các mặt hoạt động thường xuyên định kỳ, đồng thời chăm lo, hỗ trợ tốt cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Kịp thời ban hành các chính sách hỗ trợ kịp thời, thiết thực, đa dạng, hướng tới các đối tượng, phù hợp với diễn biến của tình hình dịch bệnh và các văn bản chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ. Với chủ đề hoạt động là "Chăm lo việc làm, đời sống cho người lao động; phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam” năm 2022 tổ chức Công đoàn sẽ dự kiến các chỉ tiêu và các nhiệm vụ giải pháp để thực hiện đã được nêu trong dự thảo. 

Hội nghị cũng tiến hành kiện toàn đội ngũ cán bộ, bổ sung ủy viên ban chấp hành thay thế các uỷ viên đã được phân công sang vị trí khác; bầu bổ sung ủy viên Đoàn Chủ tịch và đặc biệt trên cơ sở chủ trương của Ban Bí thư kiện toàn đủ các đồng chí Phó Chủ tịch, đảm bảo cơ cấu độ tuổi, giới tính, vùng miền. 

Hội nghị ban chấp hành lần thứ 10 lần này sẽ bầu một Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam là nữ./.