Sẽ có thêm người bán, người mua trên thị trường điện

Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ đang xây dựng Nghị định về cơ chế mua bán điện trực tiếp DPPA. Theo đó, các nhà sản xuất năng lượng tái tạo có thể bán điện trực tiếp cho doanh nghiệp sử dụng điện mà không cần thông qua EVN.

Hiện việc mua bán điện trên thị trường đều cần thông qua Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN. Cụ thể, hàng ngày các doanh nghiệp phát điện chào giá cạnh tranh trên sàn giao dịch để bán cho người mua duy nhất là EVN. Tùy theo nhu cầu sử dụng điện, EVN sẽ mua với giá từ thấp đến cao, cho đến khi đủ nhu cầu. Cùng với đó, EVN cũng là người bán điện duy nhất cho các hộ sử dụng. Tình trạng độc quyền mua - bán sẽ không còn khi DPPA ra đời. 

Có 2 phương thức để thực hiện giao dịch này gồm:

Phương thức 1: Qua đường dây riêng. Trường hợp này, 2 đơn vị phát điện và hộ sử dụng điện gần nhau. Điện được truyền tải thông qua đường dây riêng do 2 bên tự xây dựng. Giá bán điện được thực hiện thông qua thỏa thuận giữa 2 bên. Các hoạt động không liên quan tới EVN.

Phương thức 2: Mua bán điện qua lưới truyền tải. Trường hợp này, 2 đơn vị phát điện và sử dụng điện xa nhau. Điện được truyền tải thông qua lưới quốc gia do EVN quản lý. Khi đó, giá điện sẽ được tính theo giá cơ sở trên thị trường giao ngay. Tức là đơn vị sử dụng điện sẽ được mua điện trên sàn giao dịch của các nhà phát điện với vai trò như của EVN và khi thanh toán sẽ trả thêm cho EVN một số loại phí trong đó có phí truyền tải.

DPPA đang rất được mong chờ và kỳ vọng sẽ giải quyết 3 vấn đề lớn trong sản xuất và sử dụng năng lượng tái tạo hiện nay gồm: Giúp doanh nghiệp sản xuất hàng hóa chứng minh việc sử dụng năng lượng sạch; Giúp doanh nghiệp phát điện tái tạo thêm cơ chế để bán điện và phát triển; Cuối cùng, giúp phát triển thị trường bán lẻ điện cạnh tranh thông qua việc có thêm người mua, người bán điện trực tiếp.

Nghị định về DPPA được thực hiện thí điểm theo Nghị quyết của Quốc hội. Bản dự thảo trình Chính phủ chỉ mở cửa tham gia DPPA cho một số doanh nghiệp phát điện và khách hàng sử dụng điện nhất định. Theo Bộ Công Thương, việc hạn chế này là bởi DPPA còn rất mới với Việt Nam. Thiết kế ban đầu mang tính chất thí điểm và sẽ mở dần khi điều kiện thực tế cho phép.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam