Sẽ có “trường hợp đặc thù” khi phân loại đô thị như Thừa Thiên Huế

Tiếp tục Phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật, chiều ngày 21/9, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 1210 về phân loại đô thị.

Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 1210 quy định về mục đích phân loại đô thị; quy định bổ sung nguyên tắc về việc phân loại đô thị được thực hiện trên cơ sở đặc điểm vùng miền và yếu tố đặc thù; phạm vi đánh giá, phân loại đô thị được công nhận phải đúng với phạm vi dự kiến hình thành đơn vị hành chính đô thị.

Về áp dụng phân loại đô thị theo yếu tố đặc thù, cả ý kiến thẩm tra của Ủy ban Pháp luật cũng như ý kiến của các thành viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội đề nghị, chưa đưa các đô thị loại IV, loại V chịu tác động từ biến đổi khí hậu, rủi ro thiên tai vào diện đô thị có yếu tố đặc thù cần được giảm tiêu chí phân loại đô thị bởi chưa có căn cứ, cơ sở để tính toán, xác định cụ thể địa bàn, số lượng đô thị sẽ được áp dụng. Đối với khu vực dự kiến hình thành đô thị để bảo tồn, phát huy giá trị đặc sắc cố đô và di sản văn hóa vật thể đã được UNESCO công nhận, đề nghị chỉnh lý quy định này theo hướng không xem xét tiêu chí mật độ dân số bởi tính chất đặc thù của đô thị loại này là thường có diện tích di sản cần bảo tồn rất lớn, cần hạn chế việc tập trung dân cư sinh sống ở phần nội đô, có nhiều di sản. Đối với một số loại đô thị đặc thù như đô thị thông minh, sáng tạo, khoa học - công nghệ cần tiếp tục nghiên cứu thêm.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội TRẦN THANH MẪN: “Một số thành phố phát triển về đô thị thông minh, sáng tạo, khoa học công nghệ đây là vấn đề có nhiều tính chất mới cần có cơ sở khoa học lý luận thực tiễn chắc chắn thì tôi thấy là nếu mà đã được thực tế kiểm nghiệm chứng minh thì thời điểm thích hợp ta bổ sung còn chưa thì tiếp tục nghiên cứu phân loại.”

Xuất phát từ thực tiễn của địa phương, Bí thư Tỉnh uỷ Thừa Thiên Huế đề nghị, khi áp dụng các tiêu chí cho đô thị đặc thù thì cũng cần phải có tiêu chí đặc thù riêng phù hợp cho các quận, phường trực thuộc để đảm bảo sự tương thích.

Ông LÊ TRƯỜNG LƯU, Bí thư Tỉnh uỷ Thừa Thiên Huế: “Như Huế được đặc thù thì các phường trực thuộc Huế cho tiêu chí thấp hơn một tí. Nếu ở dưới mà áp tiêu chí như mặt bằng chung của đơn vị lớn thì khó khả thi. Nếu Nghị quyết được thông qua sẽ là cú hích quan trọng để chúng tôi hiện Nghị quyết 54.”

Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho biết sẽ tiếp thu theo hướng các ý kiến góp ý, điều chỉnh tăng cường phân lọai đô thị gắn với xu thế phát triển hiện nay.

Ông NGUYỄN THANH NGHỊ, Bộ trưởng Bộ Xây dựng: “Một số mô hình như đô thị xanh, đô thị sinh thái, đô thị du lịch, đô thị logistic khi có đủ điều kiện bộ xây dựng sẽ tiếp thu, nghiên cứu đưa vào quy định trong quá trình nghiên cứu xây dựng luật điều chỉnh quản lý phát triển đô thị.”

Tại phiên họp, 100% các thành viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cũng đã biểu quyết thông qua Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 1210 về phân loại đô thị.

Dương Dung