Sẽ công bố chất lượng Internet của từng xã

Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết sẽ công khai thông tin về chất lượng Internet tới cấp huyện, xã, làm cơ sở nâng cao chất lượng dịch vụ viễn thông.

Theo đó, việc thống kê ở cấp xã, huyện sẽ bắt đầu được thực hiện từ tháng 6 và công bố vào tháng 7/2024. Trước đó, từ cuối tháng 5/2024, Bộ Thông tin và Truyền thông bắt đầu công khai chi tiết chất lượng Internet trên Speetest.vn. Khi truy cập, người dùng có thể đo chất lượng mạng trên thiết bị của mình, đồng thời xem thống kê của mạng theo từng tỉnh thành và nhà cung cấp trong 12 tháng gần nhất.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam