Sẽ đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng SJC

Ngân hàng Nhà nước thông báo, vào sáng thứ Hai tới (22/4) sẽ đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng SJC, tại Cục Quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước (Ngân hàng Nhà nước).

Hình thức đấu thầu là theo giá; tổng khối lượng vàng miếng dự kiến đấu thầu lần này là 16.800 lượng. Khối lượng vàng miếng của một lô giao dịch là 100 lượng. Loại vàng miếng bán ra là vàng miếng SJC được Ngân hàng Nhà nước tổ chức sản xuất.

Tỷ lệ đặt cọc là 10%. Giá tham chiếu đặt cọc là 81,80 triệu đồng/ lượng.

Khối lượng đấu thầu tối thiểu một thành viên được phép đặt thầu là 14 lô tương đương 1.400 lượng. Khối lượng tối đa được phép đặt thầu là 20 lô tương đương 2.000 lượng. Bước giá dự thầu là 10.000 đồng/ lượng.

Mỗi thành viên dự thầu chỉ được đăng ký một mức giá tối thiểu bằng hoặc cao hơn giá sàn do Ngân hàng Nhà nước công bố.

Trường hợp Ngân hàng Nhà nước không mua được vàng từ thị trường quốc tế do đối tác không đủ cung vàng theo nhu cầu của Ngân hàng Nhà nước, cơ quan này quyết định hủy kết quả thầu.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam