Sẽ giảm 20% cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập

Năm 2025, cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập sẽ giảm khoảng 20% so với năm 2020. Hà Nội chưa khẳng định không tuyển sinh hệ song bằng năm học 2023- 2024. Thông tin cụ thể sẽ có trong cụm tin sau.

Chính phủ đã phê duyệt quyết định về quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó, đến năm 2025, cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập sẽ giảm khoảng 20% so với năm 2020. Trong đó, trường trung cấp công lập giảm khoảng 40%; các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng tỷ lệ lên khoảng 45%; hoàn thành việc sáp nhập các trung tâm giáo dục thường xuyên, giáo dục hướng nghiệp, dạy nghề thành một cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn cấp huyện.

HÀ NỘI CHƯA KHẲNG ĐỊNH KHÔNG TUYỂN SINH HỆ SONG BẰNG NĂM HỌC 2023- 2024

Trước thông tin về việc trường THPT Hà Nội- Amsterdam không tuyển sinh hệ song bằng năm học 2023-2024, Sở GD&ĐT Hà Nội đã lên tiếng và khẳng định, thông tin này là không chính xác. Hiện Sở GD&ĐT Hà Nội đang đề xuất UBND TP phê duyệt đề án thực hiện chương trình đào tạo song bằng bằng tú tài Việt Nam và tú tài Anh quốc cấp THPT cho những năm tiếp theo; đồng thời mở rộng quy mô lớp song bằng tại trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam và THPT Chu Văn An. Sở cũng đang nghiên cứu tính khả thi của việc mở rộng mô hình đào tạo song bằng tại một số trường học có điều kiện trên địa bàn thành phố.