Sẽ kiểm tra toàn diện hoạt động của TikTok tại Việt Nam

Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành kế hoạch tổ chức kiểm tra toàn diện hoạt động của TikTok tại Việt Nam.

Cụ thể, đoàn thực hiện kiểm tra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Công nghệ TikTok Việt Nam và Văn phòng đại diện của TikTok Việt Nam, địa điểm tại thành phố Hồ Chí Minh với một số nội dung như: Quy trình kiểm duyệt thông tin, xác thực người dùng, ngăn chặn, gỡ bỏ thông tin vi phạm pháp luật Việt Nam; việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ trẻ em; phòng, chống tệ nạn xã hội trên không gian mạng; đánh giá tác động của TikTok đối với thanh, thiếu niên; việc chấp hành các quy định về quảng cáo.