Sẽ xuất bản 1.300 cuốn sách “Lịch sử Quốc hội Việt Nam tập 5” trong năm 2025

Chiều 6/3, Thường trực Ủy ban Văn hóa Giáo dục tổ chức cuộc họp ban biên soạn, xuất bản cuốn sách “Lịch sử Quốc hội Việt Nam tập 5 (giai đoạn 2011-2026)”. Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh chủ trì buổi làm việc.

Cuốn sách Lịch sử Quốc hội Việt Nam tập 5 (giai đoạn 2011-2026) dự kiến khoảng 1.000 trang, được biên soạn theo quá trình lịch sử gắn với hoạt động của từng nhiệm kỳ Quốc hội. Mỗi nhiệm kỳ tương ứng với nội dung một chương của cuốn sách.

Ủy ban Văn hóa, Giáo dục là đầu mối chủ trì tổ chức triển khai nghiên cứu, biên soạn và xuất bản cuốn sách; phối hợp với Văn phòng Quốc hội, Viện Nghiên cứu lập pháp xây dựng Tờ trình, Kế hoạch nghiên cứu, biên soạn, xuất bản cuốn sách; phối hợp với Văn phòng Quốc hội xây dựng dự toán kinh phí; phối hợp với Văn phòng Quốc hội, Viện Nghiên cứu Lập pháp, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, các chuyên gia xây dựng đề cương cuốn sách; tổ chức nghiên cứu, biên soạn cuốn sách; tổ chức hội thảo, tọa đàm, tiếp thu ý kiến về bản thảo cuốn sách; tổ chức nghiệm thu sách; phối hợp với Văn phòng Quốc hội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức xuất bản, phát hành sách.

Theo dự kiến, từ quý II đến quý IV năm nay sẽ tiến hành nghiên cứu, biên soạn, chỉnh lý, hoàn thiện Chương I, chương II, Phần mở đầu cuốn sách. Quý I-II/2025 nghiên cứu, biên soạn, chỉnh lý, hoàn thiện Chương III, Phần kết luận, Phần phụ lục. Cuối năm 2025 tổ chức nghiệm thu, triển khai in ấn, xuất bản và phát hành 1300 cuốn sách.

Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết!

Phan Hằng -

Trương Tùng