Số bị can Viện kiểm sát truy tố đúng tội danh đạt tỷ lệ gần tuyệt đối

Báo cáo với Quốc hội, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí cho biết, trong thời gian từ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV đến hết Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khoá XV, Quốc hội không có Nghị quyết riêng về giám sát chuyên đề và chất vấn đối với VKSND. Tuy nhiên, trong một số Nghị quyết về giám sát chuyên đề và chất vấn trong nhiệm kỳ khóa XIV, khóa XV có nội dung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của ngành Kiểm sát nhân dân.

Thực hiện nghị quyết 134/2020 của Quốc hội khóa 14 , công tác thực hành quyền công tố kiểm sát các hoạt động tư pháp có nhiều kết quả tích cực,Trong đó, số vụ án Viện kiểm sát truy tố đúng thời hạn đạt tỷ lệ 100% và số bị can Viện kiểm sát truy tố đúng tội danh đạt tỷ lệ 99,99% .

Đối với Nghị quyết số 74/2022 của Quốc hội khóa XV về đẩy mạnh việc thực hiện chính sách , pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, VKSND các cấp chủ động phối hợp các cơ quan tiến hành tố tụng phát hiện, quyết liệt đấu tranh, mở rộng điều tra, khởi tố mới nhiều bị can trong các vụ án tham nhũng, tiêu cực lớn, phức tạp, có tính hệ thống, có tổ chức gây bức xúc trong nhân dân .

Ngành Kiểm sát kiến nghị Quốc hội tiếp tục chỉ đạo nghiên cứu xây dựng chính sách xử lý tội phạm trong lĩnh vực kinh tế, tham nhũng, chức vụ, bảo đảm yêu cầu vừa nghiêm trị, vừa khoan hồng theo hướng xử lý nghiêm người chủ mưu cầm đầu, có động cơ vụ lợi để răn đe, giáo dục chung; đồng thời phân hóa, tạo điều kiện cho chủ thể sai phạm khắc phục hậu quả, giảm nhẹ cho người vi phạm do chấp hành mệnh lệnh, không vụ lợi./. 

Mời quý vị theo dõi nội dung chương trình!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam