Số chuyển nguồn tiếp tục tăng cả về quy mô và tỷ trọng

Cho ý kiến về báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022, một trong những thông tin được quan tâm là số thu ngân sách năm 2022 đạt cao, tăng 28,8% so với dự toán, nhưng số chi chuyển nguồn năm 2022 sang năm 2023 tiếp tục tăng cả về quy mô và tỷ trọng.

Sau khi loại trừ nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương và nguồn tăng thu, tiết kiệm chi, số chuyển nguồn năm 2022 sang 2023 là 427.259 tỷ đồng, tăng 56.224 tỷ đồng so năm trước. Một số địa phương chi chuyển nguồn rất lớn, xấp xỉ trên 70% hoặc cao hơn dự toán chi ngân sách địa phương như Thái Nguyên, Bắc Giang, Hải Phòng, Hải Dương…

Theo Thường trực Ủy ban Tài chính Ngân sách, đây là vấn đề cần đánh giá kỹ về cơ chế, chính sách và quản lý chặt chẽ việc sử dụng số chuyển nguồn này.

Liên quan đến việc quản lý chặt chẽ các khoản chi chuyển nguồn NSNN, Tổng Kiểm toán Nhà nước cho rằng việc này bám sát vào Nghị quyết 91 của Quốc hội về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021 và Luật Ngân sách Nhà nước.

Kết luận phiên làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nhấn mạnh vẫn còn nhiều bất cập trong quản lý điều hành sử dụng ngân sách kéo dài nhiều năm chưa được khắc phục. Chính phủ cần có giải pháp quyết liệt để xử lý như: lập, gửi báo cáo quyết toán chậm. Ước thực hiện thu chi và lập dự toán không sát, ảnh hưởng đến quản lý, điều hành NSNN. Đối với các nội dung về số liệu quyết toán, đề nghị các cơ quan rà soát để thống nhất xử lý theo đúng quy định, xác định tính chính xác của số liệu, không đưa vào quyết toán trình Quốc hội nếu không có căn cứ pháp lý. 

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Thanh Nga -

Lê Hương -

Anh Đức -

Vũ Hiếu