Số cử tri ở nước ngoài bỏ phiếu bầu cử Quốc hội Hàn Quốc cao kỷ lục

Ủy ban Bầu cử quốc gia Hàn Quốc cho biết, đã có 56% số cử tri ở nước ngoài tham gia bỏ phiếu cho cuộc tổng tuyển cử diễn kiến chính thức diễn ra vào ngày 10/4 sắp tới, đạt mức cao nhất từ trước đến nay. Theo Ủy ban Bầu cử quốc gia Hàn Quốc, hoạt động bỏ phiếu ở nước ngoài đã diễn ra từ ngày 27/3 và kết thúc vào ngày 1/4.

Tính đến ngày 31/3, tổng cộng đã có gần 83.000 người trong số hơn 147.000 cử tri ở nước ngoài đủ điều kiện đã tham gia bầu cử tại 220 điểm bỏ phiếu ở 115 quốc gia, vùng lãnh thổ. Tỷ lệ cử tri Hàn Quốc ở nước ngoài đi bỏ phiếu năm nay đánh dấu mức cao nhất kể từ khi việc bỏ phiếu ở nước ngoài được áp dụng trong cuộc tổng tuyển cử năm 2012. 

QT