Số điện thoại và họ tên là thông tin được bảo vệ hay được công khai?

Ngày 23/9, Tại thành phố Quy Nhơn (Bình Định), Văn phòng Quốc hội phối hợp với Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội và Tổ chức Hanns Seidel tại Việt Nam tổ chức Hội thảo "Quy định của pháp luật về giao dịch điện tử: Thực trạng và kiến nghị sửa đổi”. Các chuyên gia, nhà quản lý và Đoàn Đại biểu Quốc hội của 10 tỉnh Tây Nguyên và Trung Bộ đã tham dự hội thảo.

Luật Giao dịch điện tử đã được Quốc hội khóa XI thông qua ngày 29/11/2005, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2006. Tuy nhiên, sau hơn 15 năm thực hiện, Luật Giao dịch điện tử đã bộc lộ một số tồn tại, hạn chế.

Tại hội thảo, các đại biểu Quốc hội, chuyên gia, nhà quản lý đã tích cực đóng góp ý kiến, thảo luận một số nội dung dự kiến quy định trong Dự thảo Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi) như phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, sự tương thích với các điều ước quốc tế... Các vấn đề về thông điệp dữ liệu điện tử; giá trị pháp lý của chữ ký số, chữ ký điện tử, định danh và xác thực điện tử; tính khả thi của dịch vụ tin cậy; về chứng thực dữ liệu, giao kết hợp đồng điện tử, thanh toán điện tử...

Ông NGUYỄN NGỌC HÙNG, Giám đốc Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Gia Lai: "Đề nghị làm rõ tương tác giữa 3 luật, Luật Giao dịch điện tử, Luật An toàn thông tin và Luật An ninh mạng, đặc biệt trong vấn đề an toàn thông tin vấn đề bảo vệ thông tin và bảo về thông tin cá nhân. Đối với thông tin cá nhân thì cần làm rõ thông tin nào được bảo vệ và thông tin cá nhân nào phải công khai, ví dụ như số điện thoại và họ tên là thông tin được bảo vệ hay là thông tin công khai."

Ông PHẠM DUYÊN PHƯƠNG, Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và thống kê Hải quan (Tổng Cục Hải quan): "Một loạt các vấn đề ở đây tôi cho rằng đang có sự chồng chéo trách nhiệm của các bộ ngành, về việc chủ quản hệ thống thông tin cũng như là việc giám sát… Chúng tôi cho rằng ở đây cần phải lưu tâm để nó không chồng chéo chức năng nhiệm vụ thẩm quyền theo các quy định bộ luật của Chính phủ."

Hội thảo diễn ra đến hết ngày 23/9. Kết quả của Hội thảo sẽ làm cơ sở để Văn phòng Quốc hội biên tập thành tài liệu tham khảo cung cấp tới các đại biểu Quốc hội, cơ quan của Quốc hội nghiên cứu trong thảo luận, thẩm tra dự án Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi) trong thời gian tới.

Thực hiện : Văn Lệ Nguyễn Minh