Sở GD&ĐT TPHCM: Các khoản thu chi theo thoả thuận phải đưa vào quy chế chi tiêu nội bộ của trường

Liên quan đến các khoản thu, chi theo thỏa thuận trong trường học, Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT Hồ Tấn Minh cho biết, hướng dẫn liên sở số 3204 của Sở GD&ĐT, Sở Tài chính về thu, sử dụng học phí và các khoản thu khác của cơ sở GD&ĐT công lập từ năm học 2016-2017 đã quy định: đối với các khoản thu theo thỏa thuận, việc thu và chi phải được thống nhất đưa vào quy chế chi tiêu nội bộ của nhà trường.

Các cơ sở giáo dục-đào tạo công lập có phát sinh các khoản thu theo thoả thuận phải trích một phần để chi cho hoạt động phục vụ trực tiếp như: hỗ trợ cơ sở vật chất, văn phòng phẩm, điện, nước, điện thoại trong nhà trường; không dùng các khoản thu này chi cho con người. Các trường khi xây dựng dự toán thu phải căn cứ vào các hướng dẫn chuyên môn của ngành giáo dục về thực hiện chương trình dạy học 2 buổi/ngày, chương trình ngoại khóa và các nội dung khác theo quy định.

Theo ông Hồ Tấn Minh, Chánh VP Sở GD&ĐT TPHCM: hiện nay, các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn thành phố đang thực hiện cơ chế tự chủ tài chính, trong đó có tự chủ sử dụng nguồn tài chính, đối với các nội dung chi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định. Vì vậy, căn cứ tình hình thực tế, đơn vị sự nghiệp công xây dựng mức chi phù hợp với nguồn tài chính của đơn vị và quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Mỹ Tho – Nguyễn Trình