Sở hữu chung cư có thời hạn cần đảm bảo tính hợp pháp và hợp lý

Theo quan điểm của Bộ Xây dựng, việc quy định sở hữu chung cư có thời hạn nhằm giải quyết tồn tại của các chung cư cũ hiện nay. Tuy nhiên, vấn đề này cũng đã và đang được quy đinh tại nhiều nghị định, thông tư để hướng dẫn thực hiện.

Quyền sở hữu là một trong những điều cơ bản của con người. Do đó, quy định sở hữu chung cư theo niên hạn sử dụng công trình cần tính tới tính hợp pháp và hợp lý. Trong đó, nhiều ý kiến cho rằng tính hợp pháp là chấp nhận được. Tuy nhiên, tính hợp lý cũng cần tính toán tới tâm lý chung của đại đa số người dân khi đại đa số vẫn coi nhà, đất là tài sản lớn.

Bộ Xây dựng cho biết, việc xây dựng chính sách dựa trên nhiều tình huống đặt ra trong quản lý nhà nước cũng như đảm bảo hài hòa lợi ích của người dân.

Ngoài ra, sẽ không có quy định cụ thể cho niên hạn của công trình mà sẽ phụ thuộc vào mức độ xây dựng của từng dự án. Sẽ có những dự án sở hữu 50 năm, nhưng cũng có dự án sẽ sở hữu tới hơn 100 năm. Đồng thời, giá mua nhà sẽ được tính toán theo niên hạn.

Dự kiến Luật Nhà ở (sửa đổi) sẽ được Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến ngay trong ngày 17/3 khi tờ trình của Chính phủ chỉ đưa ra phương án duy nhất về sở hữu chung cư có thời hạn.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Thực hiện : Ngọc Thiện Hoàng Hương Việt Hà