Sở Y tế TP Hồ Chí Minh: Triển khai thử nghiệm “Cấp cứu trầm cảm”

Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết sẽ triển khai thử nghiệp hoạt động Cấp cứu trầm cảm ngoại viện, nhằm chăm sóc sức khoẻ tinh thần cho người dân, đặc biệt là những ảnh hưởng sau COVID-19. Hoạt động này sẽ do Trung tâm Cấp cứu 115 và Bệnh viện Tâm thần TP Hồ Chí Minh đảm trách.

Khi phát hiện người có các biểu hiện và dấu hiệu của chứng trầm cảm nặng, người dân gọi ngay đến số 115 hoặc 1900.1267. Nhân viên y tế trực tổng đài sẽ hỏi sàng lọc và báo tin khẩn cấp đến đội cấp cứu 115. Nhận được tin, đội cấp cứu ngoại viện 115 sẽ tiếp cận hiện trường để thuyết phục và đưa người bệnh đến bệnh viện Tâm thần để được chăm sóc và điều trị, khi tình trạng rối loạn tâm thần thuyên giảm, người bệnh sẽ được chuyển về địa phương chăm sóc ngoại trú thông qua mạng lưới chăm sóc rối loạn tâm thần dựa vào cộng đồng. 

Sở Y tế sẽ định kỳ hàng tháng hoặc đột xuất sơ kết đánh giá, rút kinh nghiệm. Chăm sóc sức khoẻ tâm thần sẽ là hoạt động được ngành Y tế TP Hồ Chí Minh tập trung triển khai trong thời gian tới với các hoạt động hỗ trợ khẩn cấp, hỗ trợ từ xa, chăm sóc, nâng đỡ tinh thần cho người cần chăm sóc, đồng thời đào tạo, nâng cao nguồn nhân lực.

Thực hiện : Phương Thảo Hữu Bình