Sớm đưa hệ thống công nghệ thông tin KRX vào vận hành

Sớm đưa hệ thống công nghệ thông tin KRX vào vận hành. Đây là hệ thống đã được Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh trước đây kế hoạch thực hiện từ năm 2012, thông qua gói thầu hơn 600 tỷ đồng ký với Sở Giao dịch chứng khoán Hàn Quốc (KRX). Đây là một trong những nội dung được đại biểu chất vấn Bộ Tài chính.

Ông NGUYỄN MINH SƠN, Đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang: “Tính đến nay vừa tròn 10 năm chúng ta đã ký kết hợp đồng dịch vụ công nghệ thông tin để triển khai gói thầu vận hành hệ thống KRX, tuy nhiên đến thời điểm này vẫn chưa hoàn thành. Vậy xin Bộ trưởng đưa ra cam kết cụ thể về thời điểm có thể vận hành hệ thống này để đáp ứng nguyện vọng chính đáng của nhà đầu tư và góp phần quan trọng trong việc nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam.”

Ông HỒ ĐỨC PHỚC, Bộ trưởng Bộ Tài chính: “Hệ thống công nghệ thông tin của hạt EraX, dự án này không phải là 10 năm mà 22 năm rồi. Dự án này là do Hàn Quốc tài trợ, hiện nay vẫn chưa xong và chúng tôi cũng đang tích cực thúc đẩy việc này. Chúng tôi cũng có giải pháp mạnh yêu cầu nhà thầu phải sang hoàn thiện với thời gian sớm nhất. Tuy nhiên khi dự án này chưa hoàn thành thì chúng tôi đã xây dựng dự án dùng công nghệ của sàn HX Hà Nội đưa vào trong HoSE. Chúng tôi đã nới zoom từ 1 triệu lần/1 ngày thì chúng tôi đã nâng lên 3 triệu và hiện nay giao dịch chúng ta là 2,5 triệu. Chúng tôi lại tiếp tục đưa các chuyên gia để nâng zoom lên khoảng độ 5 triệu, đảm bảo cho hệ thống công nghệ thông tin của sàn HoSE sẽ không bị nghẽn mạch như thời gian vừa qua."

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính, Dự án của Hàn Quốc KRX sắp tới hoàn thành sẽ là một hệ thống công nghệ thông tin dự phòng để khi bị nghẽn mạch hoặc sự cố thì hệ thống này ngay lập tức được thay thế, đảm bảo hoạt động thông suốt, dài hạn cho thị trường chứng khoán.

Truyền hình Quốc hội Việt Nam