Sơn La: Bà con vui mừng thụ hưởng chính sách đầu tư nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đang được Quốc hội; Chính phủ cho tổ chức triển khai thực hiện. Rất nhiều chính sách hỗ trợ từ chương trình, trong đó có nội dung quan tâm đầu tư nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số. Hàng nghìn hộ dân trên địa bàn tỉnh Sơn La rất vui mừng khi được thụ hưởng chính sách này.

Ở 1 địa phương khác đó là xã Phiêng Cằm, huyện Mai Sơn cũng mới được đầu tư nâng cấp công trình nước sinh hoạt cho bản Nong Tàu.  Từ khi có nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh, đời sống của hơn 100 hộ dân trong bản Nong Tàu cũng được cải thiện rõ rệt.

Để thực hiện nội dung giải quyết tình trạng thiếu nước sinh hoạt cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 đến 2025, tỉnh Sơn La đã đề ra mục tiêu xây dựng 72 công trình hỗ trợ nước sinh hoạt cho khoảng 15.000 hộ dân. Thời gian qua, địa phương này đã đầu tư, xây dựng thêm 62 công trình nước sinh hoạt, giải quyết tình trạng thiếu nước cho gần 5.000 hộ dân trên địa bàn. Đến nay tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh của tỉnh Sơn La đã đạt trên 94%. 

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Hoàng Hà -

Sơn Nam