Sơn La cần quan tâm bồi dưỡng Đảng viên là người dân tộc thiểu số

Sáng 16/2, Đoàn công tác của Ban Tổ chức Trung ương do đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ tỉnh ủy Sơn La về công tác tổ chức xây dựng Đảng từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hữu Đông - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Sơn La đã báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng khoá XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ghi nhận kết quả nổi bật của tỉnh từ đầu nhiệm kỳ đến nay, bà Trương Thị Mai đánh giá tỉnh Sơn La đã nghiêm túc trong việc quán triệt, cụ thể hóa các chủ trương, Nghị quyết của Trung ương; triển khai lãnh đạo, chỉ đạo một cách toàn diện công tác xây dựng Đảng gắn với tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đã góp phần quan trọng để Sơn La phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đã đề ra.

Đồng thời, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cũng đề nghị tỉnh cần nhìn nhận rõ những cơ hội cũng như thách thức để có những giải pháp tăng tốc, thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu trong các năm tiếp theo của nhiệm kỳ; trọng tâm là lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao nhận thức sâu sắc của các cấp ủy đảng, chính quyền, thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Trung ương về công tác xây dựng đảng; quan tâm đến công tác cán bộ, công tác kiểm tra, giám sát; chú trọng bồi dưỡng cán bộ người dân tộc thiểu số; nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên; tiếp tục duy trì và nhân rộng các mô hình tổ chức hiệu quả, góp thêm kinh nghiệm cho các địa phương trong cả nước.

Sơn Nam